Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Italská komedie o rybách, pizze, pančované kořalce, ženských klepech a mužské nedůvtipnosti.

Divácky oblíbená komedie byla sice napsána již v roce 1762, ale rozhodně se nejedná
o zmrtvělou klasiku nebo zaprášené muzejní dílo. Jádrem Goldoniho brilantní komedie charakterů je nedorozumění vycházející z časté lidské vlastnosti – z ochoty naslouchat kdejaké pomluvě či drbu a následně pak řešit vzniklé problémy zbrkle, bez rozmyslu
a takříkajíc „po italsku“.
Děj hry Poprask na laguně je od prvního výstupu autorem konstruován jako mimořádně třaskavá směs, která nemůže vyústit v nic jiného než pořádný zmatek: svár totiž vypukne mezi ženami (manželkami či příbuznými nebo milenkami chudých rybářů čekajícími na své muže, až se vrátí z moře), které se do krve pohádají kvůli neuvěřitelně banální události
s pečenou dýní. Jejich hádka okořeněná ženskou hašteřivostí, žárlivostí a ukřivděností brzy zasáhne
i muže navrátivší se z moře a záhy rozvrátí bezmála všechny milostné vztahy. Rozkacené
a uražené sousedky se promění v nepřátelské armády, které bojují slovy a gesty stejně udatně a tvrdě, jakoby to byly skutečné zbraně. Poprask stíhá poprask, a zdá se, že tato „pouliční válka“ mužů i žen bude trvat, dokud nedojde
k naprostému vyčerpání a psychickému zhroucení jedné ze stran. Uklidnění nepřinese ani snaha mladého soudního koadjutora Isidora, který se pokusí spory utišit, ale svým nepříliš šikovným jednáním naopak vše ještě více zaplétá. Řešení situace se sice nakonec najde, ale je jen otázkou času, než vznikne další bizarní hádka …
Autor této vpravdě lidové komedie zaplněné hašteřivými, poněkud naivními, nevzdělanými a emocemi přetékajícími „obyčejnými lidmi“ však své postavy nezesměšňuje a jejich problémy a starosti (jakkoli se někomu mohou zdát malicherné) nijak nezlehčuje. Sám se totiž mezi obyvateli města Chioggie, kde se děj odehrává, dlouho pohyboval – a nepochybně ve svém Poprasku na laguně zúročil i zkušenosti z doby, kdy zde působil na podobném postu jako jeho postava koadjutora Isidora. To, že jeho komedie bude i po více jak 350 letech diváky stále bavit, jistě po jejím prvním uvedení netušil, ale svědčí to o tom, jak přesně nás vystihl….

Režie: Michal Lang
Hrají: Ivan Jiřík, Simona Vrbická, Barbora Valentová, Jan Teplý, Viktor Limr, Tereza Dočkalová a další.
Uvádí Divadlo Pod Palmovkou.