Mistři evropského renesančního a barokního malířství

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Cyklus přednášek Mgr. Pavla Panocha, Ph.D.

Cílem chystaného přednáškového cyklu  je seznámení s dílem nejvýznamnějších osobností evropského renesančního, manýristického a barokního malířství. V jednotlivých lekcích bude zdůrazněna úloha vůdčích umělců, souvislosti jednotlivých děl s dobovým teoretickým myšlením, specifické podmínky lokálních národních škol a významná role soudobého kulturního mecenátu.
Jednotlivé lekce kurzu se soustředí na přiblížení života, díla a nejvýznamnějších tvůrčích počinů následující umělců: Giotto, Sandro Botticelli, Raffael, Tizian, Pieter Bruegel, Jan van Eyck, Albrecht Dürer, El Greco, Diego Velasquez, Petrus Paulus Rubens, Rembrandt, Vermeer a Nicolas Poussin. Závěrečná přednáška bude věnována baroknímu malířství 17. století v Čechách a na Moravě a jeho nejvýznamnějším osobnostem jakými byli Karel Škréta, J. J. Heinsch, M. A. Lublinský či excelentní, v Nizozemí a v Anglii působící grafik Václav Hollar.

Kapacita omezena, svá místa si rezervujte v předprodeji Chrudimské besedy.