Mistři evropského renesančního a barokního malířství

přednáškový cyklus
Datum: Pondělí 20. října 2014 v 17:00 hodin
Místo: Muzeum barokních soch

Pokračování přednáškového cyklu Mgr. Pavla Panocha, Ph.D.

Téma lekce: P.P. Rubens