Chrudim jak ji (ne)znáte

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Po několikaleté přípravě vyjde v letošním roce nová reprezentativní publikace o našem městě s názvem „Chrudim jak ji (ne)znáte“. U této příležitosti bude od března do konce roku probíhat stejnojmenný cyklus přednášek. Bude se jednat o virtuální procházku jednotlivými ulicemi a místy přibližující jejich vývoj a zajímavosti, které s nimi souvisejí, ať už z dávnější minulosti nebo žhavé současnosti.

První dvě přednášky se uskuteční 12. a 26. března 2014 od 18.00 hodin v Městském kině.

S ohledem na zkušenosti z cyklu přednášek Zmizelá Chrudim si dovolujeme upozornit, že tentokrát bude program každého večera jiný a nebude do konce roku reprízován. Doporučujeme proto včasnou rezervaci v předprodeji Chrudimské besedy, kterou je možné provést v pokladně Divadla Karla Pippicha, v Informačním centru na Resslově náměstí nebo přes webové stránky na adrese www.kinochrudim.cz. Vstupné na jednotlivé přednášky činí 70 kč.

A na závěr prosba: Někdy domácí archivy obsahují unikáty, které se nenajdou v žádném archivu či muzeu. Pokud tedy máte pocit, že vlastníte zajímavé fotografie nebo jiné dokumenty k dějinám některé z chrudimských ulic a lokalit, můžete významně přispět do programu přednášek. Může se jednat o snímky zaniklého domu, připomínku jeho někdejších obyvatel, pozoruhodné události atp. Dokumenty budou šetrně digitalizovány a vráceny. Nejzajímavější příspěvky budou odměněny publikací „Chrudim jak ji (ne)znáte“.

Kontakt: Státní okresní archiv Chrudim, Filištínská 37, Mgr. Ivo Šulc, tel. 469 660 411, e-mail ivo.sulc@soka-cr.cz.

Předem děkujeme!