Lesní slavnost na Čertově skalce aneb Bára má narozeniny

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Tradiční Lesní slavnost, která již několik let zpestřuje čas babího léta a začátek školního roku. Letošní ročník bude trochu výjimečný. Je totiž věnován 5. výročí otevření rozhledy Báry II.

A jako o každých správných narozeninách bude pro všechny hosty připraven program, při kterém se rozhodně nebudou nudit děti ani rodiče.
V obslužném domku bude připravena malá fotografická výstava mapující historii rozhledny Báry a rekreačních lesů Podhůra. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci se dřevem
a vyrobit si výroční suvenýr, zasoutěžit si nebo si projít lesnickou stezku. Na krytém ohništi si možná letos naposledy bude možné opéct špekáček nebo upéct brambory v popelu.
V průběhu slavnosti bude samozřejmě možné navštívit lanový park, singtrekový okruh
a ostatní zařízení v rekreačních lesích Podhůra, pro zájemce bude připravena speciální instruktáž práce s busolou a zkušební trasa orientačního běhu.

Přijďte si užít příjemné nedělní odpoledne a popřát rozhledně Báře II. k narozeninám!