OBŽINKY: Noc v tanci a zpěvu

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Lidové tance a muzikav intimním prostředí Muzea barokních soch.

V průběhu večera vystoupení:

DFS Kuřátka Chrudim

NS Kohoutek Chrudim
FS K
otár Vsetín

Bratři Hradečtí z Domažlic

Večerem bude provázet Štěpán Skopový, Martin Samek