Noc kostelů 2014

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Program Noci kostelů 23. 5. 2014

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vítejte!
18:00 – 18:45    mše svatá

Okružní autobusová jízda
po několika méně známých kostelech Železných hor
19:00        odjezd autobusu od kostela Nanebevzetí Panny Marie
22:45        příjezd na stejné místo

Vstup volný
19:00 – 19:30    volná prohlídka kostela

„Uvolněte se, prosím“ aneb v kostele na plný úvazek
19:30 – 20:15    moderovaný pořad s knězem a řeholní sestrou

Chorální mariánské nešpory
20:30 – 21:15    zpívané nešpory pod vedením chrámového sboru Salvátor

Škola pana varhaníka
21:30 – 22:00    hudební kůr představí regenschori MgA. Tomáš Židek

Jak kostel volá?
22:30 – 23:30    noční výstup na věž, prohlídka zvonice

Pošta do nebe
Možnost napsat vzkaz Bohu - prosbu za sebe, své blízké, za to, na čem Vám záleží. My se za Vaše úmysly budeme modlit.

    
Kostel sv. Michaela

Honba za pokladem sv. Michaela
19:00 – 20:00    program pro děti

Kamarádi z nebe
20:00 – 21:00    výtvarná dílna pro děti (výroba obrázků našich patronů)

„Dej mi napít!“
21:30 – 22:30    pásmo písní, modliteb a biblických textů    

Evangelický kostel na Pardubické ulici

18:00     Májový koncert pěveckých sborů ZUŠ Chrudim
(Fiori Cantanti, Květinky a Klíček)

19:30     Hudební dílna pro děti i dospělé pod vedením hudebnice Kateřiny Andršové (výroba improvizovaných hudebních nástrojů, soutěž, zpívání ve farním sále)

20:30        „Podnikatel s dušemi“ dokumentární filmy o knězi Marianu Kuffovi, věnujícímu se práci s Romy a lidmi sociálně vyloučenými

21:00     Beseda se sociologem, romistou Zbyňkem Andršem

22:00     Biblické písně Ant. Dvořáka v podání K. Andršové,
varhanní doprovod V. Nováková

22:30     Čtení na dobrou noc

23:00     Modlitba z Taizé a požehnání

Během večera bude také možnost prohlédnout si kostel s průvodním slovem; už tradičně bude k dispozici obchůdek s Fair Trade výrobky a také drobné občerstvení.

Husův sbor Církve československé husitské v Husitské ul.  

17:30     Otevření Husova sboru

18: 00    Bohoslužba – liturgie Dr. K. Farského
s pásmem písní paní Moniky Maškové

19:30     Vystoupení smíšeného pěveckého sboru Malikchor

20:15     Prezentace některých knižních novinek autorů spojených s CČSH

20:45     Povídání o historii CČSH s přihlédnutím k náboženské obci v Chrudimi

21:30     Volná prohlídka s možným výkladem

23:50     Závěrečná pobožnost

0:10         Konec Noci kostelů v Husově sboru

Časy jsou pouze orientační!!