Pojeďte s námi za památkami – Hradec Králové

výlety pro seniory
Datum: Pátek 23. května 2014 v 09:00 hodin
Místo: