Tříkrálová sbírka

sbírka
Datum: Sobota 4. ledna 2014 v 07:00 hodin
Místo: Chrudim

SPOLEČNÉ FOTO - VĚTŠÍ ROZLIŠENÍ http://www.uschovna.cz/zasilka/QI5HN6NL2ENDMXRL-52F FOTO K TISKU NA CHRUDIMSKÉ BESEDĚ

Zveme všechny lidi, které baví pomáhat druhým, aby nám přišli pomoci s tradiční a všeobecně dobře známou Tříkrálovou sbírkou. Uvítáme pomoc v podobě každého člověka, který bude ochotný nám pomoci s koledováním a s tím spojeným výběrem peněz, kterými lidi rádi přispějí na dobrou věc.

Sbírka je již několik let dobře známá a dostatečně zabezpečená a i díky tomu na ní lidé reagují přívětivě a darují koledníkům dobrovolně drobný obnos podle svých možností!

Celková částka vybraná koledníky je rozdělena:

  • 65 % zůstává Farní charitě Chrudim (použití podle předem schválených záměrů , např. na provoz charitních služeb, přímou pomoc potřebným potřebným apod.) 
  • 15% celodiecézní projekty (např. podpora projektů v Indii, pomoc cizincům a uprchlíkům, nákup speciálních zdrav. pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou, přímá pomoc)
  • 10% humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
  • 5% celorepublikové projekty (např. vzdělávací a školící projekty)
  • 5% zákonem povolená režie sbírky

Prosíme proto všechny, kteří jsou ochotni nám se sbírkou pomoci, aby nás kontaktovali na e-mailu: farni.charitacr@tiscali.cz, nebo jednoduše přišli v sobotu v 8:15 hodin do sídla Farní charity Chrudim, Školní náměstí 56.

Fotogalerie