Mistři evropského renesančního a barokního malířství

přednáškový cyklus
Datum: Pondělí 3. listopadu 2014 v 17:00 hodin
Místo: Muzeum barokních soch

Pokračování přednáškového cyklu Mgr. Pavla Panocha Ph.D.
Téma lekce: České malířství 17.-18. století (Od Karla Škréty k Norbertu Grundovi).