Chrudimský rodák Milan Vošmik – klasik českého dětského filmu

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Slavnostní večer, na němž bude připomenut chrudimský rodák, režisér filmů pro děti a mládež Milan Vošmik (1930-1969), proběhne za účasti pamětníků, režisérových příbuzných i filmařů, s nimiž spolupracoval. Zazní krátká přednáška, doprovázená prezentací, která připomene život a dílo Milana Vošmika a také jeho vztah k našemu městu, dojde i na vzpomínky zajímavých hostů. Večer vyvrcholí projekcí Vošmikovy úspěšné komedie Táto, sežeň štěně (1964), oceněné na mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež v Benátkách Stříbrným lvem sv. Marka.