Alfred Strejček a Ensemble Messiaen

Datum: Čtvrtek 1. ledna 1970 v 01:00 hodin
Místo:

Program:
J.S.Bach - Triosonate G dur BWV 1039Adagio a Presto
                                                    O pokojné mysli
                                                    Arie z Goldbergovských variací pro klavír
                                                    Kdo je větší
                                                    Partita d moll pro housle - Allemande
                                                    Vzpomínky A.M.Bachové
                                                    Preludium ze Suity pro violoncello
                                                    Z barokní duchovní poezie
                                 

O.Messiaen - Kvartet pro konec času pro housle,klarinet,violoncello a klavír
                                            1. Čistá liturgie
                                            2. Zpěv pro anděla zvěstujícího konec času
                                            3. Údolí ptáků
                                            4. Intermezzo
                                            5. Díkuvzdání věčnosti Ježíše
                                            6. Zuřivé tance pro sedm trumpet
                                            7. Duhové kapky rosy pro anděla zvěstujícího konec času
                                            8. Díkuvzdání nesmrtelnosti Ježíše

Učinkují
Alfred Strejček a Ensemble Messiaen
JiříBesperát - housle
Kateřina Vachová- Soukalová - klarinet
Jan Škrdlík - violoncello
Šárka Besperátová - klavír